با تولید نرم افزار ERP بومی نیاز شرکت های پتروشیمی برطرف شد


محسن لطیفی مدیر عامل شرکت مهندسی بهینه ایران: هدف ما از تولید نرم افزار ERP قطع نیاز صنایع مهمی همچون پتروشیمی و فولاد از نرم افزارهای مشابه خارجی است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید