سیم‌کارت‎‌های سامانتل تا پایان اسفند توزیع می‌شود


مهندس سید هوشنگ مرتضوی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سامانتل و لیلا عبادیان، مدیر روابط عمومی شرکت سامانتل: سیم‌کارت‎‌های سامانتل تا پایان اسفند توزیع می‌شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید