تولید در حوزه‌ی ICT با انتقال تکنولوژی توجیح پذیر است

مهندس یزدانی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پرسوالکترونیک: تولید در حوزه‌ی ICT با انتقال تکنولوژی توجیح پذیر است.

اشتراک گذاری
871 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.