مشاوران صنعت ICT بر ارتقای اطلاعات صنایع دیگر کمک می‌کنند

مهندس یعقوبی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز: مشاوران صنعت ICT بر ارتقای اطلاعات صنایع دیگر کمک می‌کنند.

اشتراک گذاری
730 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.