فضای آنلاین تحول بزرگی در سبک تبلیغات کلاسیک ایجاد کرد

شیوا آزاد، مشاور تبلیغات فست کلیک و مرجان پرویزی سرپرست امور مشتریان فست کلیک: فضای آنلاین تحول بزرگی در سبک تبلیغات کلاسیک ایجاد کرد.

اشتراک گذاری
932 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.