موبایل‌های هوشمند جای کارت‌های عابر بانک را می‌گیرند

مهندس شاه‌گشتاسبی، مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت: موبایل‌های هوشمند جای کارت‌های عابر بانک را می‌گیرند.

اشتراک گذاری
709 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.