الکامپ ۲۲ رکورد بازدید نمایشگاه‌ها را شکست

مهندس ناصرعلی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ایی کشور : الکامپ ۲۲ رکورد بازدید نمایشگاه‌ها را شکست.

اشتراک گذاری
922 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.