تیام شبکه با ناامیدی به الکامپ آمد اما دست پر رفت

مهندس بابک رشیدی، قائم مقام مدیرعامل شرکت تیام شبکه: تیام شبکه با ناامیدی به الکامپ آمد اما دست پر رفت.

اشتراک گذاری
802 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.