چهار شتاب‌دهنده در دانشگاه‌های اصلی اصفهان فعال هستند

otroj

مهندس اطرج، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان: چهار شتاب‌دهنده در دانشگاه‌های اصلی اصفهان فعال هستند.

اشتراک گذاری
772 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.