چهار شتاب‌دهنده در دانشگاه‌های اصلی اصفهان فعال هستند

مهندس اطرج، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان: چهار شتاب‌دهنده در دانشگاه‌های اصلی اصفهان فعال هستند.

اشتراک گذاری
833 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.