با طرح گارانتی، حدود ۲۵۰۰ گارانتی غیرقانونی جمع‌آوری شدند

مهندس میر ‌مهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: با طرح گارانتی، حدود ۲۵۰۰ گارانتی غیرقانونی جمع‌آوری شدند.

اشتراک گذاری
921 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.