سرویس های جدید ارتباطی در انتظار تطبیق مقررات با تکنولوژی های جدید هستند

محمدرضا کریمی بدر‌آبادی مسئول کمیسیون اینترنت و رئیس هیات مدیره شرکت پیشگامان: سرویس های جدید ارتباطی در انتظار تطبیق مقررات با تکنولوژی های جدید هستند

اشتراک گذاری
886 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.