در استان یزد توجه به صنعت ICT زیاد است

مهندس قمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان یزد: در استان یزد توجه به صنعت ICT زیاد است.

اشتراک گذاری
878 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.