بازرسی می‌تواند به صنعت کمک کند

مهندس تورج آذین بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور: بازرسی می‌تواند به صنعت کمک کند.

اشتراک گذاری
772 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.