تا به‌حال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه‌ی ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری شده است


شاید این ها را نیز دوست داشته باشید