سهیل‌ مظلوم‌، دبیر همایش شهر هوشمند

اشتراک گذاری
985 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.