سامانه‌ی اندازه‌گیری و پایش شبکه‌ی ارتباطات زیرساخت راه‌اندازی شد

Gov-950512148
اشتراک گذاری
746 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.