سومین قسمت برنامه دیده بان تکنولوژی را ببینید

OBS-950423135

در سومین قسمت از برنامه دیده بان تکنولوژی با دستگاه اینترنتی ای آشنا می شوید که به جای پدر بزرگ مادربزرگ ها برای فرزندانتان قصه میخواند.

اشتراک گذاری
1.09K مشاهده0 نظردریافت3:52مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.