سومین قسمت برنامه دیده بان تکنولوژی را ببینید

در سومین قسمت از برنامه دیده بان تکنولوژی با دستگاه اینترنتی ای آشنا می شوید که به جای پدر بزرگ مادربزرگ ها برای فرزندانتان قصه میخواند.

اشتراک گذاری
1.17K مشاهده0 نظردریافت3:52مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.