به رفع مشکلات اپراتورها با شهرداری کمک میکنیم


براتی، معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت کشور در پاسخ به این سئوال که “موضع گیری وزارت کشور درخصوص مشکلات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری بر سر نصب تجهیزات ارتباطی در سطح شهر چیست؟” گفت : تا بحال از سوی هیچ یک از طرفین درخواستی نداشت ایم اما اگر بخواهند در حد توان به رفع مشکلات اپراتورها با شهرداری کمک میکنیم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید