دومین همایش زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهرهوشمند

به گفته سهیل مظلوم، دبیر دومین همایش زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهرهوشمند : این همایش یکم و دوم شهریورماه در تهران با رویکرد حمایت از طرح های نوآورانه برگذار می شود.

اشتراک گذاری
1.11K مشاهده0 نظردریافت5:26مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.