پرسه زنان شادی آور، نسل جدید کاربران شبکه های اجتماعی


شبکه های اجتماعی. پدیده ای که نفهمیدیم  چه شد که ناخواسته گرفتارش شدیم.

از صبح تاشب در مترو، پشت فرمان ماشین، سرکلاس درس، پشت میز کار و کلا هرجا که کسی کاری به کارمان نداشته باشد سرمان به این شبکه و گوشی موبایلمان گرم است. انگار اگر لحظه ای از شبکه های اجتماعی قافل شویم کار دنیا زمین میماند.

حالا واقعا در شبکه های اجتماعی، دنبال چی می گردیم؟

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید