قطعا الکامپ ۲۲ را سازمان برگزار می کند

در حالی که سازمان نصر هنوز موفق به دریافت مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ نشده است اما رییس این سازمان با قطعیت میگوید که امسال هم الکامپ را صنف برگزار خواهد کرد.

اشتراک گذاری
1.05K مشاهده0 نظردریافت8:04مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.