قطعا الکامپ ۲۲ را سازمان برگزار می کند

NN-950324117

در حالی که سازمان نصر هنوز موفق به دریافت مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ نشده است اما رییس این سازمان با قطعیت میگوید که امسال هم الکامپ را صنف برگزار خواهد کرد.

اشتراک گذاری
1.02K مشاهده0 نظردریافت8:04مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.