تعیین تعرفه ۵۰ درصدی تجهیزات شبکه غیر کارشناسی است

آزاد معروفی: تعیین تعرفه ۵۰ درصدی تجهیزات شبکه غیر کارشناسی است

اشتراک گذاری
1.22K مشاهده0 نظردریافت10:25مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.