آیا تکنولوژی سبز می تواند دنیای تیره مان را روشن کند؟

IN-941216859

انرژی پاک و یا فناوری سبز روشی جایگزین برای برخی فناوری های تجدید ناپذیر و مولد آلودگی است.

اشتراک گذاری
1.15K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.