رییس سازمان نصر کشور : کجی های صنف را صاف میکنیم

در بخش سوم گفتگویمان با ناصر علی سعادت به سراغ موضوع سازمان نصر کشور رفتیم. وی گفت که قرار است در سال ۹۵ ، کجی های صنف را صاف کند.

اشتراک گذاری
2.18K مشاهده0 نظردریافت24:17مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.