پدر اینترنت ایران ، روبروی دوربین خودمانی تک تاکس

روزهای پایانی سال ۹۴ بود که میهمان ناصرعلی سعادت، مدیر عامل ندا رایانه شدیم، آن هم در آخرین شب چهارشنبه سال یا هما چهارشنبه سوری خودمان. در گفتگوی خودمانی که با وی داشتم ، مطلع شدم که برخی وی را پدر اینترنت ایران می خوانند. اما روحیات و اشتیاق وی به پیروزی و کشف حقایق تازه ، شخصیتی فراتر از اینترنت و پدریش از وی نمایش می داد. سعادت به در خلال گفتگویش با من می گوید در هیچ جلسه ای تاخیر نداشته. اگر در جلسات کاری که با وی داشته اید منتظرتان گذاشته، بی تعارف در پاورقی بگویید.

اشتراک گذاری
2.21K مشاهده0 نظردریافت15:17مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.