تحولات بانکداری در سالی که گذشت


برگزاری همایش سالانه سیاست های پولی ارزی در خرداد ماه ۹۴ فرصتی بود تا از نظرات کارشناسان و متولیان صنعت بانکداری در مورد آینده پیش روی اقتصاد کشور آگاه بشیم.

در این همایش شنیدیم که رفتار تورم در ایران به عملکرد دولت بستگی دارد و سیاست های اشتباه ۱۰ سال گذشته دولت باعث افزایش تورم شده بود.

رئیس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار هم بهمون گفت : بازار سرمایه بازاری شفاف، رقابتی و آزاده.

نظر مدیراجرایی ایران در صندوق بین المللی پول هم در نوع خودش جالب بود. مجرد معتقد بود تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مبادله ای باید از بین بره.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از دغدقه های بانک مرکزی برای کاهش تورم برامون صحبت کرد و گفت: حفظ تورم ۱۹ درصدی قدم اول برای رسیدن به تورم تک رقمی پایداره.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی هم با گفتن این جمله که مسئولیت اصلی پول مردم با خودشونه، سنگ تموم گذاشت.

رییس هیات مدیره بانک ایران زمین هم تو روزهایی که مردم با یکی ۲تا موسسه غیر مجاز برای پس گرفتن سپردهاشون تو کشمکش بودن بهمون گفت: نظم دادن به موسسات غیرمجاز موثرتر از برخورد با اون هاست.

در روزهای همایش با معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران هم گفتگو کردیم. مرتضی الله داد معتقد بود امید به توافق با ۱+۵ علت کاهش تورم انتظاری مردمه.

در همایشی که همه و همه صحبت از برنامه ریزی برای کاهش تورم می کردن، نظر مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در باره تورم تامل بر انگیز بود.

تو روزهایی که بانک ملی با برداشت مبلغ ۵۰۰۰ تومان از حساب مشتریاش، همه رو کلافه کرده بود عذرخواهی معاونت فن آوری اطلاعات بانک ملی برای مشتریان ناراضیش مثل یه مرحم بود. خبر عذرخواهی بانک ملی از مردم  تونست حسن ختام خوبی برای این همایش باشه.

 

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید