با این ابزار Google Translate تمام علایم را ترجمه کنید


می‌خواهیم ابزار جدید Google Translate را آزمایش کنم. این ابزار می‌تواند علایم نوشته شده به زبان‌های خارجی را به سرعت ترجمه کند. این می‌تواند فعالیت مذکور را برای علایم چینی به خوبی انجام دهد،‌ برای تنها سه خط به راحتی می‌تواند حروف چینی را تشخیص دهد. اما زمانی که پس از آن به ایتالیای کوچک می‌رویم،‌ می‌تواند بهتر از آن عمل کند. من در اینجا می‌خواهم مقایسه دقیقی بین بخش بالا و پایین انجام دهم. کلوچه‌های بیسکوئیتی با قطراتی از شکلات و پر شده از کرم کمی با آنچه که در پایین نوشته شده است تفاوت دارد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید