مهدی داوری – مدیر بیسفون: OTTها نیاز به قانون مشخصی دارند

تک تاکس - مهدی داوری - مدیر بیسفون: OTTها نیاز به قانون مشخصی دارند - techtalks.ir

مهدی داوری – مدیر بیسفون: OTTها نیاز به قانون مشخصی دارند

اشتراک گذاری
1.64K مشاهده0 نظردریافت7:30مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.