جعفر محمدی: مشکل OTTهای ایرانی ضعف در ارائه سرویس است

تک تاکس - جعفر محمدی: مشکل OTTهای ایرانی ضعف در ارائه سرویس است - techtalks.ir

جعفر محمدی: مشکل OTTهای ایرانی ضعف در ارائه سرویس است

اشتراک گذاری
1.24K مشاهده0 نظردریافت7:30مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.