دکتر ضیایی‌پرور از چالش‌های پیش‌روی OTTهای ایرانی می‌گوید

تک تاکس - دکتر ضیایی‌پرور از چالش‌های پیش‌روی OTTهای ایرانی می‌گوید - techtalks.ir

دکتر ضیایی‌پرور از چالش‌های پیش‌روی OTTهای ایرانی می‌گوید

اشتراک گذاری
1.17K مشاهده0 نظردریافت4:13مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.