جنگ هکرها با خودروهای هوشمند


دو محقق به نامهای کوین ماحفی ومارک راجرز میگویند:  ناگهان صفحه نمایش اتومبیل خاموش شد و آهنگی که در حال پخش بود قطع شد , ترمز برخلاف تمایل راننده فعال شد و خودرو را مجبور به توقف کرد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید