بلک بری کارکنانش را اخراج می کند


قبلا شایعاتی در باره اینکه بلک بری قصد دارد تا کارکنانش را اخراج کند بالا گرفته بود. اما امروز این شایعات به حقیقت پیوسته .

این کمپانی ۲۰۰ سِمت و شغل را در انتاریو و فلوریدا منحل کرد تا از این طریق بتواند به هزینه هایش سرو سامان دهد. این کمپانی سازنده ی گوشی های هوشمند تصمیم گرفته تغییراتی ایجاد کند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید