همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۳۱)- گفتگو با مهمانان خارجی-۱۰

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(31)- گفتگو با مهمانان خارجی-10 - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۳۱)- گفتگو با مهمانان خارجی-۱۰

اشتراک گذاری
1.60K مشاهده0 نظردریافت10:31مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.