همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۳۰)- گفتگو با کارشناسان – ۳

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(30)- گفتگو با کارشناسان - 3 - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۳۰)- گفتگو با جناب آقای محمدرضا شریف، قائم مقام مدیرعامل موسسه‌ی مطالعات راهبردی سپینود شرق

اشتراک گذاری
1.43K مشاهده0 نظردریافت16:13مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.