همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۹)- گفتگو با کارشناسان – ۲


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۹)- گفتگو با جناب آقای سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید