همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۸)- گفتگو با مهمانان خارجی-۹

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(28)- گفتگو با مهمانان خارجی-9 - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۸)- گفتگو با مهمانان خارجی-۹

اشتراک گذاری
1.60K مشاهده0 نظردریافت9:47مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.