همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۷)- گفتگو با مهمانان خارجی-۸

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(27)- گفتگو با مهمانان خارجی-8 - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۷)- گفتگو با مهمانان خارجی-۸

اشتراک گذاری
1.81K مشاهده0 نظردریافت7:11مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.