همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۴)- گفتگو با دکتر مظاهری، دبیرکل اسبق بانک مرکزی

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۴)- گفتگو با دکتر مظاهری، دبیرکل اسبق بانک مرکزی

اشتراک گذاری
2.69K مشاهده0 نظردریافت10:50مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.