همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۰)- گفتگو با مهمانان خارجی-۵

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(20)- گفتگو با مهمانان خارجی-5 - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۰)- گفتگو با مهمانان خارجی-۵

اشتراک گذاری
1.28K مشاهده0 نظردریافت5:36مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.