همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۹)- گفتگو با دکتر سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(19)- گفتگو با دکتر سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۹)- گفتگو با دکتر سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی

اشتراک گذاری
1.44K مشاهده0 نظردریافت10:50مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.