همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۸)- گفتگو با مهمانان خارجی-۴

تک تاکس - همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(18)- گفتگو با مهمانان خارجی-4 - techtalks.ir

همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۸)- گفتگو با مهمانان خارجی-۴

اشتراک گذاری
1.48K مشاهده0 نظردریافت4:29مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.