عقاب های پهپادگیر


هواپیمای بدون سرنشین , یک پرنده با نیروی ایرودینامیکی که در مسیر دلخواه ما پرواز می‌کند حالا دشمن جدیدی پیدا کرده است.

بحث های زیادی در رابطه با خطر آفرینی این drone ها و حمل و نقل های غیر مجازشان وجود دارد. این ابزارهای مهیج بارها خبرساز شده اند و تبدیل به یک نگرانی مهم برای نیروهای امنیتی شده اند. اما به تازگی راهکاری ارایه شده که شاید بتواند خطرات این تکنولوژی را کاهش دهد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید