یک دوربین امنیتی با ویژگی واقعیت مجازی که کاربردها عملی کمی دارد

تک تاکس - یک دوربین امنیتی با ویژگی واقعیت مجازی که کاربردها عملی کمی دارد - techtalks.ir

یک دوربین امنیتی با ویژگی واقعیت مجازی که کاربردها عملی کمی دارد

اشتراک گذاری
415 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.