نکسوس گوگل به دنبال تقلید از آیفون اپل


گوگل و اپل همیشه و در تمامی زمینه ها رقبای اصلی یکدیگر بوده اند. حالا گوگل برای طراحی و ساخت  نکسوس ِ جدیدش، سعی میکند که راه آیفون را در پیش بگیرد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید