پرونده‌ی اسکار(۸):معرفی فیلم: Bridge of Spies / پل جاسوس‌ها – نامزد بهترین فیلم اسکار هشتاد و هشتم


پرونده‌ی اسکار(۸):معرفی فیلم: Bridge of Spies / پل جاسوسان – نامزد بهترین فیلم اسکار هشتاد و هشتم

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید