پرونده‌ی اسکار(۷):معرفی فیلم: The Martian / مریخی – نامزد بهترین فیلم اسکار هشتاد و هشتم


پرونده‌ی اسکار(۷):معرفی فیلم: The Martian / مریخی – نامزد بهترین فیلم اسکار هشتاد و هشتم

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید