با ساعت هوشمند بانوان آشنا شوید


تصمیم هوآوی برای ساخت ساعت های هوشمند ویژه بانوان , چه هوشمندانه باشد چه نباشد , به هر حال یک ایده بازاریابی ست که احتمال دارد با توجه به گران بودن این ساعت ها سود زیادی را به حساب این کمپانی چینی سرازیر کند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید