کنفرانس‌هایی مثل تدکس کیش ایجاد امید می‌کنند

کاوه مدنی – استاد دانشگاه امپریال کالج لندن و یکی از سخنرانان تدکس کیش قصد دارد در مورد جنگ آب سخنرانی کند. وی در خصوص کنفرانس تدکس کیش می گوید، این گونه کنفرانس ها به ایجاد انگیزه و امید میان جوانان برای بروز توانایی هایشان کمک می کند. وی یکی از نیاز های اساسی ایران را خلاقیت در بخش خصوصی میداند.

اشتراک گذاری
4.06K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.