با آقای اسمیت و ماجراجویی‌هایش همراه شوید


ژانر: کوئیز، بازی متنی

«ماجراجویی‌های آقای اسمیت» یک بازی متنی است و شاید به درد هر کسی نخورد. متن این بازی انگلیسی است و برای لذّت بردن از آن می‌بایست زبان انگلیسی قوی و دانش عمومی نسبتاً خوبی داشته باشید. افزون بر این‌ها، می‌بایست در دوره‌ای که بازی‌های گرافیکی همه جا را تسخیر کرده‌اند، بتوانید از بازی‌هایی که متن‌محور هستند و ساختن فضاهای بازی را به عهده‌ی قدرت خیال بازیکن می‌گذارند، لذّت ببرید. امّا اگر این شرایط را داشته باشید، بازی Mister Smith را فوق‌العاده خواهید دانست.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید