کوالا را از زندان نجات دهید – Cube Koala


ژانر: پازل

شخصیت اصلی بازی «کیوب کوآلا»، کوآلایی است به شکل مکعب که در زندانی شیطانی گیر افتاده است. هدف بازی هم این است که به او کمک کنید از این زندان فرار کند.

 

در آیتونز:

https://itunes.apple.com/in/app/cube-koala/id963035944?mt=8

 

در یوتوب:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=xoutp0f7jMI

 

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید